Polityka Prywatności

DEFINICJE

Administrator/ My – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku (80-830), ul. Długi Targ 39/40, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Gdańsk pod poz. 12/11, NIP: 5833123864, REGON: 221188030, która jest administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszego Serwisu.

Dane kontaktowe Administratora: tel. 58 760 72 16, adres e-mail: sekretariat@ikm.gda.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@ikm.gda.pl

Strona internetowa/Witryna/Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.gdanskfilmcommission.pl.

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.

Dane osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej za pośrednictwem jednego lub więcej konkretnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby, w tym numer IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator online i informacje gromadzone za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46 / WE.

KWESTIE WSTĘPNE

Polityka prywatności dotyczy szczegółów związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych za pośrednictwem niniejszej Witryny oraz tego jak korzystamy z plików cookie i innych technologii
w ramach Strony internetowej.

Dbamy o Państwa prywatność. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz wykorzystaniem przez nas plików cookie lub podobnych technologii prosimy o kontakt z Administratorem na adres e-mail: sekretariat@ikm.gda.pl i/lub iodo@ikm.gda.pl.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

  1. Formularz kontaktowy: Dane osobowe Użytkowników korzystających z formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie internetowej przetwarzamy w celu identyfikacji nadawcy, kontaktu i obsługi Państwa zapytania/zgłoszenia złożonego przy wykorzystaniu formularza kontaktowego. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest zależna od treści wiadomości przesłanej za pomocą formularza kontaktowego. Najczęściej taką podstawą prawną będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ciągłości komunikacji i udzieleniu Państwu odpowiedzi na zadane pytanie. Powyższy interes oceniliśmy jako nadrzędny względem Państwa praw i wolności z uwagi na ograniczony zakres danych, dobrowolność ich przesłania oraz fakt, że przetwarzanie odbywa się na Państwa życzenie i w Państwa interesie. Może się zdarzyć tak, że niektóre wiadomości będziemy musieli przechowywać w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – wówczas przetwarzanie nastąpi w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który oceniliśmy jako nadrzędny względem Państwa praw i wolności w związku z bardzo ograniczonym katalogiem przetwarzanych danych oraz wagą naszego interesu;

  2. Możemy być również zobowiązani do przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem samorządowej instytucji kultury, w tym w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Sprzeciw: Z zastrzeżeniem mających zastosowanie przepisów, mogą Państwo w każdym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes ze względu na Państwa szczególną sytuację wykorzystując podane powyżej dane kontaktowe.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi, np. firmie informatycznej obsługującej Serwis. Dane osobowe mogą być również przekazane lub udostępnione podmiotom publicznym uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

OKRES RETENCJI

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi zapytania/zgłoszenia przesłanego przy wykorzystaniu formularza kontaktowego i ewentualnie kontynuowania korespondencji. Ponadto, dane mogą być przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI/KONIECZNOŚCI PODANIA DANYCH I KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu udostępnienia i obsługi formularza kontaktowego. Niepodanie takich danych osobowych skutkuje niemożnością skorzystania z usługi formularza kontaktowego.

POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administrator zapewnia Użytkownikom poufność wszystkich przekazanych im danych osobowych. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednie dla zagrożeń i kategorii danych podlegających ochronie. Administrator nie zapewnia dostępu do danych udostępnianych przez Użytkowników osobom trzecim, z wyjątkami określonymi w niniejszej Polityce prywatności. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.

PLIKI COOKIE ORAZ INNE TECHNOLOGIE

Administrator zamierza wykorzystywać pliki cookies, które są niewielkimi fragmentami tekstowymi informacji przechowywanymi na Twoim urządzeniu.

Prawie każda strona internetowa korzysta z technologii plików cookie. Pliki cookie to małe pliki,
w których przechowywane są Twoje ustawienia internetowe. Są one pobierane za pośrednictwem przeglądarki, przy pierwszej wizycie na stronie internetowej. Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy odpowiedni plik cookie (tj. plik zawierający nazwę strony internetowej) jest przechowywany na Twoim urządzeniu i wysłać dane w nim zawarte z powrotem na stronę internetową. Dzięki temu witryna może rozpoznać, że odwiedziłeś ją w przeszłości, a
w niektórych przypadkach pozwala jej dostosować wyświetlane treści. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org.

Jeśli wyrazisz zgodę, klikając „tak” na banerze plików cookie lub dostosowując swoje preferencje dotyczące plików cookie za pomocą suwaków znajdujących się po kliknięciu przycisku „Zarządzaj plikami cookie”, możemy użyć następujących rodzajów plików cookie:

Preferencyjne pliki

Pliki local storage (pliki podobne do plików cookie) umożliwią witrynie zapamiętanie Państwa preferencji dotyczących ustawień strony. Pliki te będą przechowywane w Państwa urządzeniu do czasu, gdy zdecydują się Państwo na wyczyszczenie danych przeglądania w ustawieniach swojej przeglądarki.

Do wykorzystywania plików cookie oraz podobnych technologii nie są wykorzystywane usługi dostawców zewnętrznych.

Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia za pomocą suwaków znajdujących się po kliknięciu przycisku „Zarządzaj plikami cookie”. Nie wpłynie to jednak na korzystanie z plików cookie i podobnych technologii przed wycofaniem zgody. Ponadto użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików cookie za pośrednictwem przeglądarki. Aby to zrobić, musisz zmienić ustawienia przeglądarki.

Proces kontrolowania i usuwania plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z funkcją pomocy używanej przeglądarki lub odwiedź: http://www.aboutcookies.org.

TWOJE PRAWA

W zakresie i w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa przysługuje Ci prawo, oprócz prawa do wniesienia sprzeciwu i cofnięcia zgody, prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także żądania przeniesienia danych. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej. Następnie daj nam znać, z którego prawa chcesz skorzystać i w jakim zakresie. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej weryfikacji niniejszej Polityki Prywatności. Może się tak zdarzyć w szczególności w sytuacji zmiany sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe lub w związku ze zmianami w przepisach prawa. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą opublikowane na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do monitorowania aktualizacji naszej Polityki Prywatności.