Kontakt

Biuro Gdańskiej Komisji Filmowej 

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

Weronika Orzechowska
Koordynatorka ds. Gdańskiej Komisji Filmowej
weronika.orzechowska@ikm.gda.pl
+48 519 682 219

Marta Niewiadomska
Koordynatorka ds. Gdańskiego Funduszu Filmowego
marta.niewiadomska@ikm.gda.pl
+48 506 296 125