Opera Bałtycka

Kontakt

dorota.slawinska@operabaltycka.pl
58 763 49 12/ 13 w. 313

Strona internetowa

https://operabaltycka.pl/

Rodzaj zabudowy

instytucja kultury, opera

Cechy

balkon, biura, charakteryzatornia, foyer, orkiestra, pracownia kostiumów, pracownia peruk, pracownia scenografii, pracownie, przeszkolne ściany, sala koncertowa, sala teatralna, scena, szatnia, widownia