Liceum Ogólnokształcące nr 5

Dwupiętrowy budynek na planie litery L, z wysokim czterospadowym dachem, wzniesiono w latach 1911-1913 na potrzeby dawnego liceum żeńskiego. Oszczędna dekoracja tynkowanej fasady koncentruje się na asymetrycznie umiejscowionym ryzalicie, któremu odpowiada drugi ryzalit od strony podwórza. Główne wejście podkreślono portalem z ozdobnym frontonem a na elewacji bocznej umieszczono ozdobny kartusz.

Kontakt

m.bak@lo5.edu.gdansk.pl
48 58 552 11 91 w.40

Rodzaj zabudowy

szkoła

Cechy

cegła, podwórze, potral, XIX/XX w. krużganki