Hevelianum

Poforteczny zespół zabudowań mieszczący się na wzgórzu noszącym nazwę Gradowa Góra. Zachowane obiekty obronne pochodzące głównie z lat 60. i 70. XIX w. dzięki przeprowadzonej rewitalizacji przystosowane zostały na potrzeby placówki edukacyjnej Hevelianum. W skład zespołu wchodzą zabytkowe budowle obronne takie jak: koszary, kaponiera, schrony, wozownia artyleryjska oraz majdan. Charakterystyczny szkieletowy budynek wozowni z 1885 r. obecnie mieści restaurację. Centrum fortu zaadaptowano na cele wystawiennicze oraz sale edukacyjne popularyzujące nauki przyrodnicze. Cały ponad 20 ha teren obsadzono zielenią, wytyczono ścieżki tworząc atrakcyjne miejsce do rekreacji, a z Góry Gradowej na której umieszczono Krzyż Milenijny rozpościera się panorama m.in. na Stare i Główne Miasto oraz tereny stoczniowe.

Kontakt

dorota.kucharczyk@hevelianum.pl
mob. 508 737 972 tel. 58 300 08 42 w. 47

Strona internetowa

https://hevelianum.pl/