Centrum św. Jana – NCK

Kontakt

radek.jachimowicz@nck.org.pl
tel. +48 58 326 10 28 mobile: +48 784 941 053

Strona internetowa

http://centrumswjana.pl