Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa “ADIUTARE” w Gdańsku

Jako jednostka współpracująca z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz Podmiot Leczniczy jesteśmy w stanie zagwarantować w pełni legalne zabezpieczenie medyczne wydarzeń niemasowych, jak i imprez masowych. Posiadamy personel oraz wyposażenie na poziomie odpowiadającym wymogom patroli pieszych, punktów pomocy medycznej oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego wymaganych ustawowo, w tym pełnego wachlarza leków wykorzystywanych podczas stosowania medycznych czynności ratunkowych. Głównym założeniem naszych usług jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie, a dobro pacjenta zawsze stawiamy na pierwszym miejscu.

Kontakt

kontakt@adiutare.pl
533314112

Strona internetowa

http://www.adiutare.pl

Rodzaj usługi

Obsługa medyczna