Gdyńska Szkoła Filmowa

Gdyńska Szkoła Filmowa jest nowoczesnym projektem edukacyjnym, inspirowanym programami nauczania zawodów filmowych, popularnymi wśród systemów edukacji filmowej w USA, Wielkiej Brytanii, Danii i Norwegii. Misją oraz podstawowym celem działalności szkoły jest rzetelne, solidne i profesjonalne wykształcenie świadomych zawodu reżysera przyszłych twórców filmów fabularnych i dokumentalnych. Nauczanie przedmiotów kierunkowych opiera się na zajęciach praktycznych. Niezbędne wykłady teoretyczne stanowią punkt wyjścia do szeregu ćwiczeń, prób warsztatowych oraz realizacji scen i etiud filmowych. Zajęcia w niewielkich grupach umożliwiają indywidualną pracę oraz bezpośredni, merytoryczny kontakt z wykładowcą. Więcej informacji o szkole można znaleźć na stronie www.gsf.pl

Kontakt

+48 587122277

Strona internetowa

https://www.gsf.pl

Rodzaj usługi

Produkcja, Szkoły filmowe, Wynajem sprzętu