Video Studio Gdańsk

Video Studio Gdańsk - pierwszy i najdłużej działający niezależny producent filmowy i telewizyjny – istnieje od 1981 roku. Zręby jego działalności filmowej stworzył z inicjatywy Mariana Terleckiego zespół realizatorów telewizyjnych Biura Prasowo-Informacyjnego „Solidarności” nazywanej również telewizją BIPS podczas I Zjazdu Delegatów związku. Wtedy to Międzynarodowa Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych ofiarowała „Solidarności” kamerę SONY U-matic HB, odpowiedni zestaw montażowy i 100 kaset. Wtedy też powstał pierwszy film – „Kandydat”. Po wprowadzeniu stanu wojennego dzięki pomocy Kościoła ekipa filmowa związana z Marianem Terleckim kontynuowała swoją działalność jako Duszpasterski Ośrodek Dokumentacji i Rozpowszechniania VIDEO, skupiony wokół gdańskich pallotynów, następnie Dział Dokumentacji Diecezjalnej VIDEO przy dwutygodniku „Gwiazda Morza”, wreszcie jako VIDEO STUDIO Kurii Biskupiej Gdańskiej, które dotrwało do roku 1992. Wtedy to przekształciło się w fundację i w tej formie działa do dzisiaj. Dokumentacja najważniejszych wydarzeń politycznych i społecznych, które kształtowały nową polską rzeczywistość i świadomość – to główny profil nieprzerwanej wybuchem stanu wojennego działalności z okresu narodzin "Solidarności". Dzięki temu Video Studio Gdańsk posiada dziś jedno z najbogatszych archiwów z materiałami filmowymi, dotyczącymi najnowszej historii Polski: powstania i „karnawału” Solidarności, stanu wojennego, strajków roku 1988, pielgrzymek papieskich, obrad Okrągłego stołu, okresu transformacji... Dorobek Video Studio Gdańsk to przede wszystkim filmy i programy telewizyjne poświęcone szeroko pojętej kulturze: kilkanaście spektakli teatru TV z udziałem najwybitniejszych polskich aktorów, filmy inspirowane duchowym i kulturalnym dziedzictwem Kościoła, filmy biograficzne, poświęcone ważnym zjawiskom artystycznym, muzyce, a także odkrywaniu świata, również jego najbardziej niedostępnych rejonów. Trwająca wciąż transformacja społeczna w Polsce i Europie oraz towarzyszące jej przemiany kulturowe to również realizowane przez Studio tematy. Szczególne miejsce w dorobku Video Studio Gdańsk zajmują filmy i programy poświęcone Gdańskowi i promujące region gdański oraz te, dokumentujące historię ruchu społecznego „Solidarność”. Efekt 41 lat działalności Studia to ponad 1700 wyprodukowanych filmów i programów telewizyjnych – wiele z nich uczestniczyło i zostało wyróżnionych na festiwalach filmów dokumentalnych, podróżniczych i ekologicznych. Studio to pierwszy niezależny producent, który cyklem magazynów pod wspólnym tytułem "Telewizja z podziemia" w roku 1990 wprowadził swoje programy na jej antenę. Do dnia dzisiejszego telewidzowie mogli obejrzeć w programach ogólnopolskich TVP ponad 450 godzin programów wyprodukowanych w Video Studio Gdańsk. Studio współpracuje także z telewizjami komercyjnymi, kanałami tematycznymi, a także z wieloma instytucjami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi. Z archiwum Video Studio Gdańsk, jednego z najbogatszych zbiorów dotyczących najnowszej historii Polski, korzystają nadawcy polscy i zagraniczni, niezależni producenci filmowi i telewizyjni, uczelnie i instytucje kultury. W 2004 roku Video Studio Gdańsk powołało do życia Fundację Archiwum Filmowe „Drogi do Niepodległości”, której zadaniem jest ratowanie jednego z największych archiwalnych zbiorów filmowych, powstałych w kręgu kultury niezależnej, stanowiących dorobek Video Studio Gdańsk - ponad 10000 kaset z zapisem rodzącej się w Polsce demokracji i walki o dołączenie do grona wolnych krajów europejskich. Digitalizacja tych bezcennych materiałów jest priorytetowym zadaniem Fundacji, w obliczu ich postępującej degradacji technicznej.

Kontakt

+48 601412734

Rodzaj usługi

Archiwum, Koprodukcja, Korekcja barwna, Montaż, Napisy, Operator kamery (szwenkier), Organizacje, Oświetlenie, Postprodukcja, Produkcja, Realizacja dźwięku, Reżyseria, Studio nagrań audio